Bedemandens opgaver

En del pårørende står uforberedte og har ikke erfaring med at miste.
De ved ikke, hvad man kan og må omkring afskeden med den døde og det sidste farvel.

Min fornemste opgave som bedemand er at støtte pårørende med at finde frem til, hvilke ønsker og behov de har. Hvordan skal afskeden være ? Hvordan skal højtideligheden foregå? Hvilket gravsted skal vælges? Alle eksempler på vigtige beslutninger, der skal træffes med respekt for afdødes evt. ønsker også kendt som "Min sidste vilje"

Det har stor værdi, at pårørende informeres om de mange muligheder, der er, så de stille og roligt kan træffe de vigtige beslutninger og selv medvirker i forberedelserne.

Vi har ikke mange ritualer tilbage omkring døden, men jeg oplever, der kan være forskel på skik og brug på landet og i byen.
 

Jeg tager mig af de praktiske ting som:

 • At anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden (præsten), som giver besked videre til alle myndigheder som folkeregister, skifteret, CPR.register og kommunen.
 • At formidle kontakt mellem pårørende og præst.
 • At aftale tid og sted for højtideligheden.
 • Kontakt til kirkegårdsleder/graver/kirketjener og krematorium.
 • Hjælp til udformning af dødsannonce og sørge for indrykning.
 • Levering af kiste, urne, tøj.
 • At iklæde afdøde tøj.
 • At være hos familien, når de tager afsked i kapel.
 • At medvirke ved udsyngning.
 • Kørsel af kiste til og fra højtidelighed.
 • Kørsel af blomster fra kirke til gravsted.
 • Levere urnen tilbage til kirkegården.
 • At ansøge kommunen om begravelseshjælp og/eller Sygesikringen Danmark.
 • At koordinere med blomsterhandler om kistepynt og kranse.
 • Bestilling af solist.
 • Trykning af salmeblad.

Pårørende kan selv overtage nogle af opgaverne, hvis dette ønskes.

Det er meget forskelligt, hvad de pårørende selv ønsker at ordne.

Min erfaring er, at det er vigtigt, at pårørende har mulighed for at sørge over tabet, og de praktiske gøremål ikke må fylde alle døgnets timer.

Tiden fra dødsfaldet til højtideligheden skal foregå, er den sidste tid, i jordisk forstand, man har med afdøde. Og den skal bruges på bedste måde for den enkelte.

Skulptur