Begravelse og bisættelse

Hvad skal der tages stilling til efter dødsfaldet?

Der er mange nyttige overvejelser og mange ting, der skal tages stilling til ved begravelse eller bisættelse. Erfaringer viser, at det har værdi for pårørende, når de efter begravelsen kan sige : ”Der er ikke noget, vi kunne tænke os anderledes. Det var i tråd med både vores og afdødes ønsker, så vi har fået et smukt minde at leve videre med”.

De følgende spørgsmål er eksempler på vigtige overvejelser, inden endelig stillingtagen.
Det er vigtigt at give sig tid og ro til, at træffe disse beslutninger. Der er ikke meget som haster, dog skal dødsfaldet anmeldes inden to døgn.

 • Har afdøde nedskrevet eller fortalt om særlige ønsker? F.eks. via Min sidste vilje
 • Er der venner eller familie, som ønsker at se afdøde – og tage afsked?
 • Skal afdøde have sit eget tøj på? Nattøj – festtøj - hverdagstøj – arbejdstøj?
 • Skal afdøde have personlige ting med i kisten eller tegninger, fotos, afskedsbreve?
 • Skal afdøde begraves eller kremeres?
 • Hvor og hvornår er der ønske om højtidelighed? Kirke, kapel, eget hjem, sygehuskapellet eller ude ved graven?
 • Hvordan skal højtideligheden forgå? Hvilke salmer skal synges? Skal der være solist – musik eller sang – havde afdøde nogle ynglingssange? Vil nogle i vennekredsen sige noget?
 • Valg af kiste eller urne - læs evt mere her
 • Hvordan skal kisten udsmykkes – blomster – tegninger andet?
 • Skal der være udsmykning i kirken?
 • Skal dødsfaldet annonceres i avisen? Før eller efter højtidelighed?
 • Valg af gravsted – få grundig information på den pågældende kirkegård
 • Skal der være mindesammenkomst?
 • Hvem skal bære kisten?
 • Hvem skal takke og hvor?

Der kan være mange nye ord og begreber at få afklaret, for vi bruger ofte ordene i flæng.

Begravelsesloven foreskriver, at afdøde skal være begravet eller kremeret senest 8 dage efter dødsfaldet incl. dødsdagen.

Der kan søges om udsættelse hos embedslægen, hvis særlige forhold taler for dette.

Det kan være pårørende i udlandet, som ønsker at være med til begravelse.

Begravelsesmydigheden sørger for at søge om dette.

Gravmonument

Højtidelighed

En ceremoni, som forgår i kirke, kapel eller eget hjem eller ude ved graven.

Finder højtideligheden sted i kirke eller kapel med deltagelse af præst, så aftales indholdet med præsten.

Pårørende kan selv bestemme, hvordan højtideligheden skal foregå i eget hjem eller i kapel, hvis der ikke er deltagelse af præst.

Begravelse

Er en højtidelighed med efterfølgende nedsættelse af kisten i et gravsted.

Jordpåkastelse sker ved graven.

Ordet jordfæstelse bruges også for begravelse.

Bisættelse

Er en højtidelighed med efterfølgende kremering (brænding på et krematorium).

Efter ca. 8 dage, nogle gange blot få dage, kan urnen udleveres og nedsættes i gravsted.

Jordpåkastelse finder sted i kirken, inden kisten føres til krematoriet.

Begravelse og Bisættelse
Aalborg | Storevorde | Hadsund | Terndrup | Kongerslev | Østhimmerland