Borgerlig begravelse

Er afdøde ikke medlem af Folkekirken kan højtidelighed ikke finde sted i en Folkekirke, og der vil ikke være præst tilstede.
Dog har jeg erfaret, at der kan dispenseres for dette, men det vil blive en drøftelse med præsten hver gang. Man kan i stedet have højtidelighed i et kapel, eget hjem eller ude ved graven.

Pårørende udarbejder selv indholdet i højtideligheden evt. med familie og venners hjælp, og jeg kan også være behjælpelig.
Der skal bestilles musik, organist eller kor, afhængig af ønsker og behov.

Nogle kapeller tager et mindre beløb for leje.

Familie eller pårørende må godt foretage jordpåkastelse udenfor Folkekirkens grund, ellers skal det aftales med præst og menighedsråd (Cirkulære 1.dec.1975 om begravelse og ligbrændning).

Jeg foretager ikke jordpåkastelse, da jeg mener, der er en mening med, at en præst skal studere i mange år og indvies i sin stilling, så ritualet bliver værdifuldt.

soendre kapel