Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp, er som navnet beskriver hjælp til begravelse, altså et økonomisk tilskud, som jeg kan hjælpe dig med at ansøge om ved Udbetaling Danmark.
Der betales ikke skat af økonomisk hjælp til begravelsen.

Begravelseshjælpen beregnes som beskrevet i det følgende.

Hvor stor er hjælpen i 2019?

Var afdøde under 18 år, beløber begravelseshjælpen sig til 9.400 kr.

Var afdøde over 18 år, beregnes hjælpen udfra størrelsen af afdødes og evt. efterlevendes ægtefælles formue. Begravelseshjælpen kan være op til 11.200 kr.

Var afdøde født før 1. april 1957 er begravelseshjælpen mindst 1.050 kr, uanset formuens størrelse.

Hvilke formuegrænser er der forbundet med begravelseshjælp?

Begravelseshjælpen nedsættes gradvist, hvis følgende formuegrænser bliver overskredet:

  • Var afdøde ugift og uden børn, er formuegrænsen 18.800 kr. Hjælpen bortfalder helt ved en formue på 30.000 kr.
  • Var afdøde gift eller efterlader sig børn under 18 år er formuegrænsen 37.500 kr. og hjælpen bortfalder helt ved en formue på 48.700 kr.
  • Var afdøde under 18 år udbetales 9.400 kr. uanset barnets og forældrenes formueforhold.
illustration_af_begravelsesjhaelp