Efterlevelsespension

Hvis begge ægtefæller/samlever er pensionister, vil der være 3 måneders efterlevelsespension til efterladte.

Først efter de tre måneder vil du få lavet ny beregning af pensionen, hvor der tillægges ekstra særligt tillæg som enlig.

Efterlevelsespensionen udbetales automatisk, der skal ikke ansøges.

Hvis afdøde havde fast adresse på et ældrecenter/plejecenter vil der ikke udbetales efterlevelsespension, da du allerede har erhvervet særligt tillæg som enlig.

Efterlevelseshjælp

Er et skattepligtigt engangsbeløb til at hjælpe ægtefælle/samlever
med en årsindtægt under 232.339 kr. (2015)
 
Beløbet er også formuebestemt, de indtægter og engangsudbetalinger, du får som følge af dødsfaldet, skal medregnes.
 
Beløbet kan max. udgøre 14.113 kr. ( 2015)
 
Der skal ansøges om dette beløb på særlig blanket, som jeg kan rekvirere til dig.
 
Hvis begge er pensionister kan der ikke søges efterlevelseshjælp, da efterladte får udbetalt efterlevelsespension.

Læs også overordnet om Begravelseshjælp her

haender