Økonomiske forhold efter et dødsfald

Midt i sorgen efter et dødsfald kan der også være en del økonomiske forhold, som belaster de pårørende.

Skifteretten varetager boet, som er afdødes ejendele, fast ejendom samt øvrige formue.

Via dødsanmeldelsen underrettes Skifteretten og den pårørende, som har underskrevet dødsanmeldelsen vil få et brev i løbet af ca. 14 dage. Det vil fremgå af brevet, hvordan Skifteretten kan kontaktes, så boet kan blive gjort op.

Skifteretten skal varetage afdødes, arvingernes og det offentliges interesser, herunder også afdødes ønsker, som kan være beskrevet i et testamente.

Der er ingen der må disponere over boet, før skifteretten har givet sin tilladelse, dog kan dokumenterede begravelsesudgifter, som regel udbetales af pengeinstituttet.

Kontakt til Skifteretten kan bl.a. ske via www.domstol.dk , hvor der findes vejledning og diverse blanketter til opgørelse af boet.
Er der flere arvinger skal der udfyldes og underskrives en skiftefuldmagt.
 
ATP og indefrosne dyrtidsportioner, udbetales automatisk, da dødsfaldet anmeldes over CPR. registret.
 
Der kan være forhold omkring løn, pensionsforhold, evt. gruppelivsdækning og indbetaling til efterløn, som skal afklares med arbejdsgiver, bank, fagforening, forsikringsselskaber eller kommunen.
 
Er der tale om en ulykke skal forsikringsselskabet kontaktes hurtigst muligt, og det kan være relevant at få hjælp af en erstatningsansvarsadvokat.

Med hensyn til økonomisk hjælp til begravelsen - kan du læse mere her

per kirkeby