Dødsattest – ligsyn

En persons død skal konstateres af en læge, udfra de to gældende dødskriterier, vi har i Danmark at åndedræt og hjertevirksomhed er uopretteligt ophørt eller at al hjernefunktion er uopretteligt ophørt

Lægen skal se om der sikre dødstegn som muskelstivhed (rigor mortis) og/eller dødspletter (livores).

Dødsmåde og dødsårsag skal så vidt muligt fastslåes.

Dødsattest kan udfærdiges, når der er mindst et sikkert dødstegn, og den gamle 6-timers regel er ikke længere gældende ( blev afskaffet i 1979 ).

Herefter kan afdøde lægges i kiste og flyttes til kapel.

Dødsattestens side 1 udleveres til den, der drager omsorg for afdødes begravelse / bisættelse. Det er ofte bedemanden. Dødsfaldet kan også registreres digitalt af lægen, men det fungerer ikke til alle tider. Derfor hjælper jeg fortsat med at bringe dødsattesten til begravelsesmyndigheden. Dødsanmeldelse kan også foregå digitalt til begravelsesmyndighed, og de pårørende giver bedemanden fuldmagt til at klare denne opgave.

Afdøde vil herefter blive registret som værende død til alle myndigheder.

saebykirke