Obduktion

Ved obduktion undersøges afdødes indre organer med henblik på at fastslå dødsårsagen eller evt. sygdomsårsag. Retsmedicineren laver et snit fra brystbenet og ned til navlen, så organerne kan undersøges. Alle organer lægges på plads igen, og man syr afdøde pænt sammen, som ved en operation.

Afdøde kan sagtens ses efter obduktionen. Det er ofte en god ide, at vælge tøj til afdøde, som går op til halsen, så arret ses mindst muligt.

Hvis hjernen skal undersøges, vil der være et ar fra øre til øre i baghovedet, men det er næsten ikke synligt.

Efter gældende lov kan der ikke foretages obduktion medmindre nærmeste pårørende til afdøde giver deres tilladelse. Dog er der undtagelser, som beskrives i næste afsnit om retsligt obduktion.

Er du i tvivl om du skal sige ja til obduktion eller ej, kan det være en god ide at få en samtale med en læge, som kender afdødes sygehistorie. Lægen kan forklare, hvad obduktionen indebærer, og hvad den kan fortælle om evt. dødsårsag.

Kors r¯d