Organdonation

Efter gældende lov kan en person over 18 år tilmelde sig et donorregister, hvor man skal afkrydse, hvilke organer man vil donere ved sin evt. hjernedød.
Tilmeldingsblanket til Donorregistret kan fås på Apoteket.

Pårørende kan ikke modsætte sig et ønske, der er registreret.

Når personen er konstateret hjernedød, vil organerne blive fjernet på en operationsstue.

Herefter er det muligt for de pårørende at være sammen med afdøde.

donorkort