Retsligt ligsyn og evt. obduktion

Hvis en person findes død eller dødfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord, arbejdsulykke eller trafikulykke, skal lægen sørge for at indberette dødsfaldet til politiet.

Der laves i sådanne tilfælde retsligt ligsyn, hvor politi og embedslæge udfra tilvejebragte oplysninger forsøger at klarlægge dødsårsagen. Hvis der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for dødsårsagen, skal der foretages retslig obduktion.

Obduktionen kan forgå på det lokale sygehus eller på Retsmedicinsk Institut i Aarhus.
Det betyder, at der kan gå flere dage, inden der skrives dødsattest. Afdøde kan ikke udleveres til pårørende, inden dødsattesten er klar.

Der skal tages højde for denne ventetid, når aftale om tidspunkt for højtidelighed fastsættes.

Familien får ikke ekstra udgifter for denne undersøgelse og kørsel.