Dødsfald og sorg

Døden er moderne- men sorg kan være tabu

Vi kan ikke forberede os på, hvordan vi reagerer, når vi mister et menneske, der har betydet noget for os.

Det kan være følelse af usikkerhed, angst, lettelse, skyld, afmægtighed, vrede og urimelighed. Alle følelser kan være lige rigtige og normale, da mennesker føler og viser sorg på meget forskellig måde.

Det kan have betydning, hvordan dødsfaldet er sket. Var det ventet efter langvarig sygdom, handler det om hjertestop, ulykke eller selvmord?

Med vores forstand forsøger vi, at finde forklaringer og rationel trøst, mens smerten kan være udmattende og livet kan føles meningsløst.

For nogle sørgende er det vigtigt igen og igen at tale om det, der er sket. For andre kan det være vigtigt at skubbe de smertefulde følelser til side.

Her er det vigtig, at det er den sørgendes valg og ikke omgivelserne, der mener at vide, hvad der tjener den enkelte bedst i forhold til at få sagt et sidste farvel.

Gråd kan være angstdæmpende og befriende for nogle, mens andre har glæde af latter, selv i de tungeste stunder.

Port1
Port

Vi bombarderes i medierne med katastrofer, ulykker, mord og massakrer, men sorgen har trange vilkår. Vores samfund er ikke gearet til, at den sørgende skal have tid og rum.

Der er ingen nemme veje at følge, når man mister et elsket menneske. Det kan handle om at skabe og fastholde minderne samt den dødes betydning på en ny måde. Den døde skal ikke glemmes, men vil være tilstede i de levendes erindring.

De dødes nærvær udtrykkes i digtet "Noget at leve op til" af Benny Andersen fra digtsamlingen Denne kommen og gåen. Benny Andersen taler om, at hans afdøde venner er "sprældlevende" og langt mere til stede i hans liv end nogle af de levende, der kan tage livsmodet fra ham.

Tab af et elsket menneske er en så alvorlig hændelse i et menneskes liv, at der bør udvises forsigtighed med at betegne vise former for tilpasning til den nye situation som bedre end andre.

Det kan have stor værdi, at dele sine tanker og følelser med andre, der har mistet, da sorg også kan være en fælles erfaring.

Her kan sorggrupper, som ledes af en professionel eller selvhjælpsgrupper være til nytte.