Sorg ved Selvmord

Pårørende til mennesker, som har begået selvmord mødes ofte med tavshed.

Helt tilbage til antikken har der været forskellige holdninger til selvmord, som på latin hedder mors voluntaris = frivillig død.

Skal selvmord betragtes som et forståeligt og anbefalelsesværdigt alternativ til skam og nederlag? Eller er det en kriminel handling – en utilgivelig synd – eller en menneskeret?

Disse holdninger skifter konstant gennem tiderne. Indtil 1866 var selvmord i Danmark betragtet som en kriminel handling, og i England helt frem til 1961.

De seneste år er der blevet mere fokus på denne lukkethed og det spind af tavshed og løgne, som pårørende gennem generationer har båret rundt på.
I bøgerne fra Kræftens Bekæmpelse/ Kroghs Forlag:

Mit barn døde - Min mor døde - Min far døde
Min søster døde – Min bror døde - Min mand døde – Min kone døde -
Børn om mor og fars død (se litteraturlisten)

er der flere eksempler på, hvordan tavshed kan kvæle både voksne og børn.

Akvarel(1)
Lysm¯rke

Tab ved selvmord beskrives som et af de vanskeligste tab at komme igennem. Den sørgende er efterladt i et virvar af modstridende følelser som vrede, skam, skyld og savn.
Samtidig kan den sørgende have følelse af at være blevet groft afvist af den døde, og den sørgende står overfor at skulle adskille de mange følelser.

Er der børn kan spørgsmålet om åbenhed også komme på tale. Er barnet gammelt nok til at vide besked? Skal hun ikke selv spørge?

Der er flere eksperter som mener, at børn skal vide sandheden, og de skal have svar på alle deres spørgsmål, så de kan blive inddraget i familiens fælles sorg.
Det handler om tillid og troværdighed til de mennesker, som står dem nærmest.

Hvis en familie skal have hemmeligheder overfor hinanden, kan det skabe utryghed og angst hos barnet, og man sætter barnet udenfor.

Og barnet vil ofte høre om årsagen til den pludselige død gennem kammerater .

Kilde:
"Sorgen ved selvmord",
En bog til de efterladte.

Jeg kan varmt anbefale bogen.

Der er også dannet en Landsforening for efterladte ved selvmord: Efterladte