Ikke -medlem af Folkekirken

På kirkegårde indenfor Folkekirken betales et ekstra beløb for erhvervelse af gravsted, når man ikke er medlem af Folkekirken.

Serviceydelser som gravkastning og vedligeholdelse er ikke dyrere for ikke-medlemmer.

På kommunalt ejede kirkegårde betaler alle ens, hvis man bor i kommunen.

stendysse