Urne i eget jord

I enkelte tilfælde kan det lade sig gøre at have sit helt private gravsted.

Det kræver jordbesiddelse af en vis størrelse, og der skal være en særlig tilknytning til stedet f.eks. slægtsgård gennem mange år og som påregnes fortsat, at være i slægtens eje.

Det er blot urner, som kan nedgraves, og gravstedet må ikke markeres med hegn eller mindesten.

Der skal søges om tilladelse hos Aalborg Stiftsøvrighed, Thulebakken 1 - 9000 Aalborg.

Akvarel(1)