Urne i hav

Afdødes aske kan spredes over åbent hav og visse fjorde, da havet er godkendt til gravplads.

Fra 1. august 2008 har Folketinget vedtaget, at afdøde skal have formuleret sit ønske på skrift. Kravet om skriftlighed kan fraviges, hvis der ikke er tvivl om, det var afdødes ønske, at asken spredes over hav/fjord.

Det er begravelsesmyndigheden, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Enkelte steder kræves tro- og love erklæring fra pårørende, hvis afdøde ikke selv har nedskrevet ønsket, f.eks. via Min sidste vilje.

Jeg hjælper gerne med ansøgningen og afleverer til begravelsesmyndigheden i bopælssognet, hvis det ønskes inden dødsfaldet.

Er dødsfaldet sket, påtegnes dødsanmeldelsen blot et kryds,og anmelderen skriver under på, det ikke er i modstrid med afdødes ønske.

skib