Urnegravsted

Gravstedet erhverves for 10 år, som er fredningstiden på en urne, uanset gravstedstype.

  • Traditionelt urnegravsted, som kan anlægges ud fra egne ønsker, men der kan være krav til mindestenens størrelse . Man skal selv vedligeholde gravstedet eller betale kirkegården for denne ydelse.
  • Urnegrav i græs med plantemulighed, hvor der kan være plads til sommerblomster, men spørg om krav til mindestenes størrelse.
    Der betales et engangsbeløb for græsslåning.
  • Urnegrav i græs med mindeplade, hvor der er krav til mindepladens materiale og størrelse
    Der betales et engangsbeløb for græsslåning.

urnemurUrnemur findes her i Nordjylland på Almenkirkegården i Aalborg. Urnen sættes bag en marmorplade i muren = kirkediget ud mod Hasserisgade.
Der er krav til inskription på pladen og plantekumme til årstidens blomster kan købes.
Urnen skal være af et materiale, som ikke nedbrydes af fugtighed.

Anonymes eller ukendtes fællesgrav

Der erhverves ingen gravstedsret, og som regel kan du ikke få at vide, hvor urnen er nedsat. Der betales et engangsbeløb til vedligeholdelse for de 10 år.

Min erfaring er, at flere kirkegårde har en anden bestemmelse end ovenfor, og det er muligt at få at vide, hvor urnen er sat ned. Du kan også få tilbud om at deltage ved urnenedsættelse.
Der skulle være lovhjemmel for dette i Serviceloven under Offentlighed i Forvaltningen.
Så spørg på den pågældende kirkegård, hvilke bestemmelser de arbejder ud fra.