Dine data er i trygge hænder hos os

Østhimmerlands- og Sejlflod/Kongerslev Begravelsesforretnings persondatapolitik:

Brug af cookies

Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger, som du frivilligt afgiver på vores hjemmeside, eller
som du under et personligt møde giver dit samtykke til, vi må indsamle.

Hvornår sker indsamlingen
Når du besøger www.dinbedemand.dk , vil du altid blive informeret forud for
indsamlingen af dine personoplysninger. Du bestemmer selv, om du vil afgive dine
personoplysninger. Brug af tjenester på vores hjemmeside, såsom bestilling af møde eller
anmodning om, at vi kontakter dig, forudsætter dog, at du afgiver visse personlige
oplysninger - på samme måde som hvis du tilmelder dig et arrangement eller lignende.

Hvilke oplysninger indsamles
De personoplysninger, vi indsamler vil som oftest være dit navn, din e-mailadresse, din
adresse og eventuelt dit cpr-nummer .

Til hvilke formål indsamles oplysningerne
Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne anmode om begravelse/bisættelse,
ansøge om begravelseshjælp samt foretage øvrige aftalte dispositioner på dine vegne hos
relevante leverandører og samarbejdspartnere.

Videregivelse af dine personoplysninger
Dine personoplysninger bliver videregivet til bedemandens administrationssystem,
myndigheder samt eventuelle andre samarbejdspartnere (andre kan være
blomsterhandler, stenhuggeri, avis vedr. dødsannoncer olign.), som er relevante for
behandlingen og gennemførslen af begravelsen/ bisættelsen.
Østhimmerlands- og Sejlflod/Kongerslev Begravelsesforretning hverken benytter eller
videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails
med reklameindhold medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Behandling hos tredjepart
Vi kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting,
backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til
tredjeparter, kontrolleret af os til at behandle dine personoplysninger på forretningens
vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål,
som oplysningerne er indsamlet til.
Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at
træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
persondata-loven.

Lagring af Personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt, til opfyldelse af de
formål, til hvilke de er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine
personoplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du har
endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af
dine personlige oplysninger. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til vores email
adresse.

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
Hvis du ønsker, at vi skal rette eller slette personoplysninger, som vi har indsamlet om dig,
eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til vores
email adresse eller kontakte os på anden vis eks. telefonisk eller personligt.

Regelsæt
De regler der gælder for vores behandling af dine personoplysninger findes nedenfor.

Persondataloven
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201319